Category: news

Instructeur Onderwijs en Lerarenkwaliteit

0 Comment

Een van de sectoren die de nationale ontwikkeling bevordert, is onderwijs door de ontwikkeling van een functioneel menselijk potentieel te verzekeren. De instelling van sterke onderwijsstructuren leidt tot een samenleving die wordt bevolkt door verlichte mensen, die positieve economische vooruitgang en sociale transformatie kunnen veroorzaken. Een positieve sociale transformatie en de daarmee samenhangende economische groei worden bereikt als de mensen de vaardigheden toepassen die ze op school hebben geleerd. Het verwerven van deze vaardigheden wordt gefaciliteerd door één individuele ‘leraar’. Om deze reden hoeven landen die economische en sociale ontwikkelingen zoeken, leraren en hun rol in de nationale ontwikkeling niet te negeren.

Leraren zijn de belangrijkste factor die de leerprestaties van studenten stimuleert. De prestaties van docenten bepalen doorgaans niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de algemene prestaties van de studenten die ze opleiden. De docenten moeten daarom zelf het beste uit het onderwijs halen, zodat ze op hun beurt kunnen helpen studenten op de beste manieren op te leiden. Het is bekend dat de kwaliteit van docenten en kwaliteitsonderwijs enkele van de belangrijkste factoren zijn die het leren en de sociale en academische groei van studenten bepalen. Opleiding van hoge kwaliteit zorgt er in grote mate voor dat leerkrachten van zeer hoge kwaliteit zijn, zodat ze klaslokalen goed kunnen beheren en het leren vergemakkelijken. Daarom is de kwaliteit van docenten nog steeds een punt van zorg, zelfs in landen waar studenten consequent hoge scores halen op internationale examens, zoals Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS). In dergelijke landen is lerarenopleiding van het grootste belang vanwege het potentieel dat het heeft om positieve prestaties van studenten te bewerkstelligen.

De structuur van de lerarenopleiding blijft in bijna alle landen veranderen als antwoord op de zoektocht naar leraren die de huidige behoeften van studenten of alleen de vraag naar leraren begrijpen. De veranderingen zijn pogingen om ervoor te zorgen dat er kwaliteitsleraren worden geproduceerd en soms alleen om ervoor te zorgen dat klaslokalen niet vrij zijn van leraren. In de V.S. is het bevorderen van leraren van hoge kwaliteit een twistpunt geweest en het is de afgelopen tien jaar in wezen gemotiveerd door de methoden die worden voorgeschreven door de No Child Left Behind Act (Accomplished California Teachers, 2015). Zelfs in Japan en andere oosterse landen, waar meer leraren zijn dan nodig, en er structuren zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat leraren van hoge kwaliteit worden geproduceerd en gebruikt, zijn kwesties met betrekking tot de leraar en de onderwijskwaliteit nog steeds een punt van zorg (Ogawa, Fujii & Ikuo, 2013 ). Lerarenopleiding is daarom nergens een grap. Dit artikel bestaat uit twee delen. Het bespreekt eerst het lerarenopleidingssysteem van Ghana en in het tweede deel worden enkele determinanten van kwaliteitsonderwijs besproken.

A Brief History of Special Education

0 Comment

Perhaps the largest and most pervasive issue in special education, as well as my own journey in education, is special education’s relationship to general education. History has shown that this has never been an easy clear cut relationship between the two. There has been a lot of giving and taking or maybe I should say pulling and pushing when it comes to educational policy, and the educational practices and services of education and special education by the human educators who deliver those services on both sides of the isle, like me.

Over the last 20+ years I have been on both sides of education. I have seen and felt what it was like to be a regular main stream educator dealing with special education policy, special education students and their specialized teachers. I have also been on the special education side trying to get regular education teachers to work more effectively with my special education students through modifying their instruction and materials and having a little more patience and empathy.

Furthermore, I have been a mainstream regular education teacher who taught regular education inclusion classes trying to figure out how to best work with some new special education teacher in my class and his or her special education students as well. And, in contrast, I have been a special education inclusion teacher intruding on the territory of some regular education teachers with my special education students and the modifications I thought these teachers should implement. I can tell you first-hand that none of this give and take between special education and regular education has been easy. Nor do I see this pushing and pulling becoming easy anytime soon.

So, what is special education? And what makes it so special and yet so complex and controversial sometimes? Well, special education, as its name suggests, is a specialized branch of education. It claims its lineage to such people as Jean-Marc-Gaspard Itard (1775-1838), the physician who “tamed” the “wild boy of Aveyron,” and Anne Sullivan Macy (1866-1936), the teacher who “worked miracles” with Helen Keller.
It’s not just the teachers though who play a role in the history of special education in this country. Physicians and clergy, including Itard- mentioned above, Edouard O. Seguin (1812-1880), Samuel Gridley Howe (1801-1876), and Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851), wanted to ameliorate the neglectful, often abusive treatment of individuals with disabilities. Sadly, education in this country was, more often than not, very neglectful and abusive when dealing with students that are different somehow.

 

 

Copyright 2021